Минимален Пакет

ИНТЕРНЕТ
Неограничен със
скорост до 20 Мb/s

 

Цифрова телевизия

 90+ канала

       17 HD канала

19,99 лв. /месец

Прочетете повече

Цените са в сила от 06.01.2020 г.

Икономичен пакет

ИНТЕРНЕТ
Неограничен със
скорост до 40 Мb/s
 
Цифрова телевизия

 130+ канала

       27 HD канала

23,99 лв. /месец

Прочетете повече

Цените са в сила от 06.01.2020 г.

Основен пакет

ИНТЕРНЕТ
Неограничен със
скорост до 60 Мb/s

 

Цифрова телевизия

 170+ канала

     43 HD канала

27,99 лв. /месец

Прочетете повече

Цените са в сила от 06.01.2020 г.

Премиум пакет

ИНТЕРНЕТ
Неограничен със
скорост до 80 Мb/s
 
Цифрова телевизия

 220+ канала

     80 HD канала

29,99 лв. /месец

Прочетете повече

Цените са в сила от 06.01.2020 г.