Минимален Пакет

ИНТЕРНЕТ
Неограничен със
скорост до 20 Мb/s

 

Цифрова телевизия

 80+ SD канала

       7 HD канала

19,80 лв. /месец

Прочетете повече

Разширен пакет

ИНТЕРНЕТ
Неограничен със
скорост до 60 Мb/s
 
Цифрова телевизия

 160+ SD канала

     25 HD канала

27,80 лв. /месец

Прочетете повече

Икономичен пакет

ИНТЕРНЕТ
Неограничен със
скорост до 20 Мb/s
 
Цифрова телевизия

 110+ SD канала

       15 HD канала

20,80 лв. /месец

Прочетете повече

Премиум пакет

ИНТЕРНЕТ
Неограничен със
скорост до 80 Мb/s
 
Цифрова телевизия

 160+ SD канала

     25 HD канала

29,80 лв. /месец

Прочетете повече

Икономичен + Пакет

ИНТЕРНЕТ
Неограничен със
скорост до 40 Мb/s

 

Цифрова телевизия

 110+ SD канала

     15 HD канала

23,80 лв. /месец

Прочетете повече

Основен пакет

ИНТЕРНЕТ
Неограничен със
скорост до 40 Мb/s
 
Цифрова телевизия

 160+ SD канала

     25 HD канала

24,80 лв. /месец

Прочетете повече