Biznes60

Това е бизнес пакета интернет за корпоративни клиенти с локална мрежа до 4 точки.

Може да се ползва и за отдалечено видеонаблюдение на обекти.

dounload - 60 MB/s

upload  -  30 MB/s