Промяна в цената на Diema Extra

Уважаеми клиенти, считано от 01.07.2019 г. цената на спортния пакет Diema Extra става 7.99 лв.